Arbete mot Covid-19

Cleanjouren arbete mot Covid-19

Allt vår personal är vaccinerad med minst 2 doser. Vi ger vår personal möjligheten att vaccinera sig under arbetstid. Vår ambition nu är att alla våra anställda skall ha dos nummer 3 under första kvartalet 2022.

Vi fortsätter med strikta hygienrutiner och alla anställda får obligatorisk hygienutbildning. Vi följer hygiennormer och bedriver grundutbildningar inom hygienrutiner och hur skyddsutrustning måste användas. Alla våra anställda fortsätter att använda munskydd samt visir under arbetspasset om så behövs.

För att minimera spridningen av covid-19 kommer vi att fortsätta med att följa vårdrekommendationer från folkhälsomyndigheten enligt nedaninfo:
Här finns en sammanfattning av vad du behöver göra för att skydda dig själv och andra mot covid-19. Det finns särskilda råd för dig som är ovaccinerad

Ta ansvar för att skydda dig själv och andra mot smittspridning.
Alla har ett eget ansvar att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19.

Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper och personer 70 år och äldre.

Skydda dig med vaccination
Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också en påfyllnadsdos för alla 18 år och äldre.

  • Information om vaccinationen: Bra att veta om din vaccination mot covid-19
  • Information om påfyllnadsdos
  • På webbplatsen 1177.se kan du läsa om hur vaccinationen går till just där du bor och när du kan få din påfyllnadsdos: Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19 (1177.se)


Stanna hemma och testa dig om du får symtom

  • Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.
  • Stanna hemma och undvik kontakter med andra om du får symtom
  • Testa dig för covid-19 om du går i skolan eller inte har möjlighet att jobba hemifrån.
  • Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller råd om var du kan söka vård.


Stanna hemma om någon i ditt hushåll får covid-19

Om någon du bor med får covid-19 behöver även du stanna hemma om du inte har fått en påfyllnadsdos (dos tre) vaccin. Har du haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna behöver du inte heller stanna hemma.

Håll avstånd till andra
Håll avstånd till andra och undvik offentliga miljöer med trängsel. Det är särskilt viktigt på platser inomhus. Gäller både barn och vuxna.

Avstå från större middagar och fester inomhus
Begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang.

Arbeta hemifrån

  • Arbeta hemifrån när arbetet så tillåter
  • Anpassa dina arbetstider för att kunna undvika trängsel i kollektivtrafiken och på din arbetsplats
  • Håll avstånd till andra på arbetsplatsen t.ex. vid möten, i fikarum och i omklädningsrum.


Undvik trängsel i kollektivtrafiken

Res andra tider än i rusningstrafik eller använd andra sätt att resa som till exempel att gå, cykla eller åka bil för att undvika trängsel i kollektivtrafiken. Det här gäller dig som är vuxen. Använd munskydd i kollektivtrafiken när du inte kan hålla avstånd till andra resenärer. Det gäller både korta och långa resor och det gäller alla sätt att resa kollektivt. Till exempel när du reser med buss, spårvagn,
tunnelbana, båt eller tåg.

Följ anvisningar när du besöker evenemang och andra platser där många samlas
Verksamheter som till exempel de som anordnar konserter, driver restauranger, köpcentrum och fritidsverksamheter genomför åtgärder för att minska smittspridningen. Det kan till exempel handla om hur många som kan delta, storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap.

Det är viktigt att följa arrangörens eller verksamhetens skyltar eller andra anvisningar när du är deltagare, besökare eller kund.

Särskilda rekommendationer för att skydda dig som är ovaccinerad
Du som inte är vaccinerad löper ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. För att undvika att själv bli smittad bör du som inte är vaccinerad vara särskilt försiktig. Undvik inomhusmiljöer där många människor samlas.